You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Afar Mass Media Agency
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Siyaasa
 

Naharsí Malaak Dr Abiy Acmad Federaalak Fayya Le Miraaciinuu Kee Rakaakayittê Miroctilluk Wagtí Caalat Wagittaamal Agaaradak Geytima.

Gersí Marah Tabis

#Naharsí Malaak Dr Abiy Acmad Federaalak Fayya Le Miraaciinuu Kee Rakaakayittê Miroctilluk Wagtí Caalat Wagittaamal Agaaradak Geytima.

Afar Mass Media-Kaxxa garabluk 20, 2013

Naharsí Malaak Dr Abiy Acmad Federaalak Fayya Le Miraaciinuu Kee Rakaakayitteh Abbobti luk  Wagtí Caalat Wagittaamal Agaaradak Geytima.

Elle walalak geytiman ximmoomak baaxô saay  kee hadlinteh geytimta ginoo kee abtô qawwalaylitte tiyak teena kinnim Addis Media Network tatrusse oyti yascasse.

#Raceena: Addis Media Network