You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Siyaasa
 
Rakiibô Daddos
 

Nabah Yan Asqassaabe Karawwada Away Raaqisseh Tan Leet Yamaate Sanatih Addat 2 Terbayinitte Koorona Cayla Racisele – Injiner Sileshi Bekele

Gersí Marah Tabis

Nabah Yan Asqassaabe Karawwad Away Raaqiseh Yan Leet Yamaate Sanatih Addat 2 Terbayinittet Antiffiqimuk Kooran Cayla Raciselem Lee Efeq Kee Elmo Malaakah Yan Injiner Sileshi Bekele Yiysixxige.

Tama Malak Elle Yascassennal, Asqassaabe Karawwadak Qimbo Luddak Lee Kibiyyak Gaba Kaleenimih Unkaqiino Farmo Tatruse.

Injiner Sileshi Bekele Tama Lee Kibnek Ximoli Alsak 12 Sanat 2012 ILL Barak 4 Saaqatah Akak Yumurruqeenim Qaddoose.

Ta Karawwadah Qimbo Luddal Faxximta Leek 4.9 Biliyoonih Kiyuubik Meetirih Lee Raaqisak, Amook Racitak Geytimam Warse.

Ahim Kaaduk Assakat Le Gital Gaba Akak Kaleenih Yaniinim Yiysixxige.

Fooca Fanah Kaaduk Tama Leet 2 Terbaayinitte Taama Akah Qimmissannah Abak Kooran Cayla Racisoonuh Ikraaro Akah Yibbixeenim Kassiise.