You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Qaafiyat
 
Siyaasa
 

Ameerikah Perezxenti Donald Trump Kee Kay Barra Maaliyal Koronah Biyak geytimem timixxige.

Gersí Marah Tabis

Ameerikah Perezxenti Donald Trump Kee Kay Barra Maaliyal Koronah Biyak geytimem timixxige.

Samara-Qunxa garabluk 22, 2013 (AFMMA)

Ameerikah Perezxenti Donald Trump Kee Kay Barra Maaliyal Koronah Biyak geytimem timixxige.

Donald Trump Twitter golil ruube kutbel elle diggoysennal Korona kaay geytimteemih taagah is deele-lem kee faxxinta diwaata beelem yiysixxige.

#Raceena: EBC