You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Qafàr
 
Baritto
 

Federaalak Barittô Malaakih Erga Barittô Buxaaxi Fakaanamal akkuk geytinta Bicitte Yabloonuh Qafár Rakaakayat Gufne Aben.

Gersí Marah Tabis

#Federaalak Barittô Malaakih Erga Barittô Buxaaxi Fakaanamal akkuk geytinta Bicitte Yabloonuh Qafár Rakaakayat Gufne Aben.

Samara-Kaxxa garabluk 01, 2013 (AFMMA)

Federaalak Barittô Malaakih Erga Barittô Buxaaxi Fakaanamal akkuk geytinta Bicitte Yabloonuh Qafár Rakaakayat Gufne Aben.

Barittô Malaakinnak Ciggiila Malaakah yan Gifta Nabiil Mahxi miraacisak yemeeteh yan tama erga Qafár Rakaakayak Barittô Biiroh miraaciinu luk gacak Rakaakay caddol baritto qusbannal fakaanam wagittaamal akkuk geytimta taamoomi asseleelequk maacisen.

Tonna leemiik, asaakî macsenta Samarak Sayyô Xintimah Barittoh Buxaay, Dubtek nammey hattô caddoh barittoh buxaa Kee Logyak nammey hattô caddoh barittoh buxat gufne aben.