You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Siyaasa
 

Eretriyah Perezxenti Isaias Afworki 3-ayro taamâ gufneh asaaku Ityoppiya Cule.

Gersí Marah Tabis

#Eretriyah Perezxenti Isaias Afworki 3-ayro taamâ gufneh asaaku Ityoppiya Cule.

Samara-Kaxxa garabluk 02, 2013 (AFMMA)

Eretriyah Perezxenti Isaias Afworki 3-ayro taamâ gufneh asaaku Ityoppiya Cule.

Ityoppiyak Naharsí Malaak Dr. Abiy Acmad kaah Abe deeqol Ityoppiya fanah gexeemit kak yaaban Isaias Afworki Naharsí Malaak Dr Abiy Acmad luk namma baaxoh fantaaxaw Kee Rakaay ittalluk alliyya wagittaamal baar luk walale loonum timixxige.

Eretriyah Perezxenti Isaias Afworki luk Irô Caagiidah Malaak Qusmaan Saalic Kee Perezxenti kasloyseh yan Yemane Gebre-ab tanim kee namma baaxoh mirocti 3-ayro fanah baar le walal gexse loonum Eretriyak Maysaxxagâ Malaak Yamane Gebremeskel Twitter golil ruube xaagul yiysixxige.

Tah tannal anuk, Isaias Afworki Jimmâ Magaala cule wak Naharsí Malaak Dr Abiy Ahmed kaa oggolem EBC rubte xaagi diggoysa.

Aaxigeh meqeemik, Ityoppiyal milaagi yemeeteek lakal mango liggiditteh wiilih sugte namma baaxoh fanal angaaraw yaqusbusoonuh mango gabbatitte akkuk temeete.

#Raceena: Eretriyak Maysaxxagâ Malaak +EBC