You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Siyaasa
 

Ityoppiyak Maloktî Malah Buxa Tigraay Rakaakayal Sissik Kukta Faatacisen.

Gersí Marah Tabis

#Amok radâ Xaagu

Ityoppiyak Maloktî Malah Buxa Tigraay Rakaakayal Sissik Kukta Faatacisen.

Maloktî Malah Buxa asaaku gexsisseh tan 21toh amok radâ koboxul Ityoppiyah Doolat Kee Ummatta edde xinta Doolat madqah rammitekal baaxô saay kee ummattah inkittinaane qawwalaylat qidduh angaacalluk geytimta TPLF butta abbisak geytinta Tigraay Rakaakay Doolat madqah gubah faataciseenimit kak yaaban tama kukti baaxoo kee ummattâ saayah yayse xalu baahele axcuk qammaalan.

#AFMMA, 25/02/2013

Via PMO