You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Qafàr
 
Siyaasa
 
Ayyunta
 

Agat kee Agattiinah Ayroh qaffaydal massakaxxa lee Rakaakayak maalu kee maddor daddoysih biirok saqalay

Gersí Marah Tabis

Agat kee Agattiinah Ayroh qaffaydal massakaxxa lee Rakaakayak maalu kee maddor daddoysih biirok saqalay Rakaakay abbah awulaytu Gifta maacammad casan yemeeteh yan qibinah unkaq muquk temeeteeni farmo tatrusa geytima

Qafarak mangaafa retteema 26/03/2013

samara