You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Qaafiyat
 
Siyaasa
 
Ayyunta
 

Naharsi malaak D.r Abbiy Acamad madqa daga raaqiyyih taamal mudumak hospitaalal geytimtah tan kalali qandeh adoytiiti gufne abe

Gersí Marah Tabis

Qafarak mangaafa retteema 27/03/2013

Naharsi malaak D.r Abbiy Acamad madqa daga raaqiyyih taamal mudumak hospitaalal geytimtah tan kalali qandeh adoytiiti gufne elle abakel iyyemihy sinnik duma itiyopiya tuysukume Agiira kinniton axcuk kalali qandeh Adoytiit Aytkumusem issi tiwutar golil qaddoyse