You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Siyaasa
 
Rakiibô Daddos
 

Ethio-Telecom Tigraay Rakaakayal Telekoom Ayfaaf edde yan caddoo

Gersí Marah Tabis

Ethio-Telecom Tigraay Rakaakayal Telekoom Ayfaaf edde yan caddoo Kee Akkuk geytimta taamoomi wagsiisak teyyeeqe oyti.

#AFMMA, Ciggilta Kudok 03/2013