You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Qaafiyat
 

Nammay Takke Cankâ Gadda-loola Qeeli-daqar Daqaarah Xaamen Ambulansi Asaakih Ayro Daqar Fanteena Culte.

Gersí Marah Tabis

Nammay Takke Cankâ Gadda-loola Qeeli-daqar Daqaarah Xaamen Ambulansi Asaakih Ayro Daqar Fanteena Culte.

Samara-Qunxa garabluk 17, 2013 (AFMMA)

Nammay Takke Cankâ Gadda-loola Qeeli-daqar Daqaarah Xaamen Ambulansi Asaakih Ayro Daqar Fanteena Culte.

Cajji Mucammad Shecem kee Cajji Mucammad Muusa deqsitta Cankâ gaddaloola Qeeli-daqar daqaarah xaamen anbulansi asaakih ayro Daqar fanteyna culte.

Tama Anbulansi Mandaa Kee Dariifah ummattah Inonti kee Alaaqâ Qaafiyatih ayfaafayal kah assannah Mandak Qaafiyat fanteynah gabal heeloonum Qeeli-daqar Daqaarak Doolat Angaarawih Kutbeh Buxah Oyti diggoysa.