You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Siyaasa
 

Tengele Ameerika Ityoppiyak Kalali Qandeh 2.9 Milyoon Doolaar takke lakqo tayyaaqe Mansoofâ Qokol Abte.

Gersí Marah Tabis

Tengele Ameerika Ityoppiyak Kalali Qandeh 2.9 Milyoon Doolaar takke lakqo tayyaaqe Mansoofâ Qokol Abte.

Samara-Qunxa garabluk 19, 2013 (AFMMA)

Tengele Ameerika Ityoppiyak Kalali Qandeh 2.9 Milyoon Doolarah Tawqe Mansoofâ Qokol Abte.

Lakqok 2.9 Milyoon Birrih tawqe tama catotta Qandeh aydakaakanih duyyeeya edde anuk sissin mansafitte kinnim Ityoppiyal tan Ameerikah Embaasi tiysixxige.

Tama catotta Ityoppiyak Kalali Qabde Soomaaliyal Alshabaab Qarkakisaa kee baxaabaxsa le qarkakisâ missoynaanih saduh abak geytimta Kalali taamoomah kaxxa qokol akkelem warisseh tan Ameerikah Embaasi namma baaxok Kalali Malokti ittalluk lon ittin-geyik acatotta exxak Teena kinnim diggoyse.